Om Martinus Kosmologi

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden. Han er skaberen af værket "Det Tredje Testamente", hvoraf Livets Bog i syv bind er hovedværket.


Hvad er Martinus Kosmologi

Kosmologien giver logisk begrundede svar på livets grundlæggende spørgsmål. Den fører til et optimistisk livssyn, og den giver grundlag for et harmonisk og sympatisk forhold til alle mennesker og alt levende.
Den bidrager hermed til at fremme den humane udvikling.
Kosmologien er absolut kun beregnet for de mennesker, der ser den som en særlig inspiration. Det vil for en stor del være humane materialister.
Hver enkelt interesseret må betragte kosmologien som en livsteori til et helt frit studium. Enhver må foretage sin egen selvstændige vurdering, ud fra sine erfaringer og ud fra sin egen intelligens-, følelses- og intuitionsevne.
Ingen skal føle sig bundet af noget som helst andet end sin egen opfattelse.
Kosmologien er i fuld overensstemmelse med den fysiske videnskabs sikre resultater.
Kosmologien viser i øvrigt, at der bag verdensreligionernes tilsyneladende ulogiske indhold ligger meget større og helt klare intellektuelle perspektiver. Derfor har Martinus værker hovedtitlen "Det Tredje Testamente".


Hvad er Martinus Kosmologi ikke?

Kosmologien skal ikke på nogen som helst måde være en ny trosretning. Der skal ikke hverves tilhængere, og der er ikke knyttet nogen form for ceremonier til den.
Den må ikke være grundlag for foreningsdannelse eller nogen anden form for medlemskab.
Den skal ikke påvirke mennesker mod deres egne interesser og ønsker.


Kosmologien viser blandt andet følgende:

Verdensaltet er et altomfattende levende væsen, som vi alle lever i.
Ethvert levende væsen har en evig fortsættende tilværelse.
Livsoplevelsen finder sted gennem en uendelig udvikling. Her er kontrasterne lys og mørke, behag og ubehag, godt og ondt osv. absolut nødvendige for en stadig bevidsthedsfornyelse.
Hele den jordiske menneskehed kommer efterhånden frem til en fuldstændig lykkelig og oplevelsesrig tilværelse her på jorden. Det sker efterhånden, som det enkelte menneske på grund af ubehag, lidelser og andre erfaringer kommer til at leve i fuld overensstemmelse med livets love for den humane tilværelse.
Formålet med livet er selve livsoplevelsen, og her er alle mennesker og alle andre levende væsener i virkeligheden lige meget værd.