Kære alle.
Velkommen til vores hjemmeside.
Vi beklager, at vi er lidt sent ude med foredragene, men vi håber vi snart har et program klart.
Vi har ikke datoer/foredragsholdere endnu på alle vores efterårs-foredrag, men de kommer snarest.
Første foredrag er med Kirstine Nielsen og kommer torsdag den 25. oktober, emne kommer snarest.

Vi har også flere spændende foredrag med Martinus Kosmologi i Sindal, et foredrag om måneden.
Første foredrag er tirsdag d. 9.oktober 2018 kl. 19.00
Se foredragene længere nede på siden! Program kommer snarest.!!!!!

Vi håber, at I får lyst til at komme og høre noget mere om foredragene.
Vi håber vores arrangementer kan bidrage med nogle gode timer med hyggeligt samvær, foredrag, meditation mm.

Vores guidede meditationer med dialog og hyggeligt samvær bagefter, er ca. hver 2. eller 3. uge, kl.19.00 - 22.00
Se datoerne længere nede på siden! ( Første gang onsdag den 3. oktober)
Obs:  Kun denne meditation indtil videre.!

Vi glæder os til at se jer.

Alle er velkomne!

  ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pause med aktiviteter i Frederikshavn indtil videre.
Fortsat foredrag i Sindal, ( Martinus Kosmologi.) Se længere nede på siden


________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________


MEDITATION

Vores tiltag om at mødes til meditation og efterfølgende hyggeligt samvær med dialog om spirituelle emner,
oplevelser, gode ideer, forslag mm. har, som vi havde håbet  og troet på, været en rigtig god beslutning.

Det er en dejlig oplevelse, at så mange er interesseret i vores meditationer, og at de synes, de får nogle rigtig
gode oplevelser med hyggeligt samvær, meditationer og diskussioner, mm.


NYE DATOER FOR MEDITATIONSAFTENER

Tidspunkt kl. 19.00 - 22.00

Januar 2019. Pause indtil videre.

Man kan komme, som man har tid og lyst til.
Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få nogle gode aftener med hyggeligt samvær, inspiration, dejlige meditationer og
fælles oplevelser.

Vi har  flere forskellige personer, der laver guidede meditationer.
Vi føler selv, at der er en god energi i vores fælles meditationer, og dem der kommer, er rigtig glade for vores meditationer.
Vores meditationsgruppe er også på facebook, se under : Spirit, Frederikshavn,
Entre incl. kaffe/the og kage : 30 kr.


I er velkomne til at skrive til os, og vi håber selvfølgelig også, at vi ses til vores foredrag.


_______________________________________________________________________________________MARTINUS KOSMOLOGI
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  -

Foredrag kl. 19.00 Aktivitetshuset Markedsgade 25, Sindal
Tirsdag den 8. oktober 2019
"Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"                       Lars Gyde Nielsen
"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange mennesker kan ikke finde mening og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og hvordan ser fremtiden ud? Gennem Åndsvidenskaben får vi indsigt i de mange mekanismer i Verdensaltets struktur og lovmæssighed, der styrer menneskene og vores klode mod en lys fremtid."


Tirsdag den 5. november 2019
At blive ven med virkeligheden                         Solveig Langkilde
Synes du, der er noget galt med klimaet, med politikerne, chefen og måske med dig selv? - Sådanne tanker genkender vi nok alle! Men, hvor konstruktive og frugtbare er de? Ifølge Martinus´ åndsvidenskab, er vi i en stærk udvikling mod en dybere forståelse af livets og vor egen evige natur. Det skaber en ændret bevidsthed, hvor logisk tænkning i harmoni med verdensaltets struktur vil spille en stor rolle. Gradvist vil det føre os bort fra at afvise livet og frem til en kærlig accept, også af de nødvendige ufuldkomne trin i udviklingen


Tirsdag den 21. januar 2020
Mennesket Martinus og betydningen af hans værk            Ole Therkelsen              
Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der påviser, at der findes naturlove for tænkning. Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.


Tirsdag den 4. februar 2020
Relationer i forvandling                         Tryggvi Gudmundsson
I vores del af verden ser man sjældnere og sjældnere par, der er lykkeligt forelskede i hinanden hele livet. Martinus forklarer at den modsatte seksuelle pols vækst i os fremmer evnen til næstekærlighed. Men den fortrænger samtidig gradvist forelskelsesevnen, hvilket naturligvis giver problemer i forbindelse med ægteskab og parforhold for mange mennesker i dag. Foredraget vil forsøge at belyse overordnet den indre bevidsthedsforandring der sker i menneskenes psyke som følge af polforvandlingen, samt forskellige og forandrede samlivsformer som følge af denne udvikling, og forskellige problemstillinger der kan opstå i det moderne og fremtidens intime relationer.Tirsdag den 31. marts 2020
Tilgivelsens mysterium                   Lene Jeppesen
Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, hvorfor tilgivelse, udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed såvel fysisk som psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være at tilgive vores medmennesker og os selv.

Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden.     Varighed ca. 1 time + spørgetid.            Alle er velkomne!
Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Foredrag i andre byer - links - ændringer se: www.martinusguiden.dk <http://www.martinusguiden.dk>.          
Litteratur. Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel:
shop.martinus.dk
Arr.: Mona Nielsen tlf. 2424 8222 monabn@gmail.com <mailto:monabn@gmail.com>   Flere foredrag www.oletherkelsen.dk <http://www.oletherkelsen.dk>                    Entré kr. 50En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

MARTINUS KOSMOLOGI
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  -

Foredrag kl. 19.00 Markedsgade 25, Sindal


Tirsdag den 9. oktober 2018
"Mikroverdenen i mennesket."                            Lars Gyde Nielsen
"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil . Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af.”


Tirsdag den 6. november 2018
Hvad er intuition egentlig?                                     Solveig Langkilde
Flere og flere mennesker får intuitive åndelige oplevelser. Lysoplevelser, hvor f.eks. reinkarnationen og dermed udødeligheden indgår som et faktum, eller de ser, hvordan karmaloven er fundamentet for livets retfærdighed. Martinus forklarer, at vi alle er på vej til at udvikle evnen til intuitivt at kunne gennemskue livets åndelige struktur, men at vejen dertil kan indebære omveje. Åndsvidenskaben beskriver en logikkens og kærlighedens vej til den intuitive kosmiske bevidsthed.


Tirsdag den 22. januar 2019
Parforhold, seksualitet og kærlighed           Ole Therkelsen              
Mange er i dag meget interesserede parforhold, samliv og seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge Martinus nødvendige stadier i udviklingen fremover. Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares i kosmisk belysning. Det maskuline i kvinden og det feminine i manden vokser stadigt frem, og forskellen på kvinder og mænd bliver mindre og mindre.


Tirsdag den 5. februar 2019
Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er der sa° ondskab til?          Tryggvi Gudmundsson
Igennem åndshistorien har man forsøgt at retfærdiggøre Gud over for det onde og lidelsen i verden. Hvis Gud er alkærlig og almægtig, hvorfor har han da skabt en verden, hvor uskyldige lider? Hvis Gud er almægtig, kunne han vel bare forhindre ondskaben i at eksistere. Igennem de kosmiske analyser viser Martinus, hvorledes mørket er en absolut nødvendighed for, at oplevelse af lyset kan blive mulig. Ifølge disse analyser kan ingen som helst oplevelse finde sted uden i kraft af sin kontrast. Et lysets og lykkens rige ville ikke kunne skabes og opleves, hvis ikke der var et rige, i hvilket væsenerne kan lære mørket at kende. Dette rige er dyreriget, som menneskeheden nu er på vej ud af.


Tirsdag den 3. april 2019
At tænke sig rask                   Lene Jeppesen
Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som levende tænkende og følende væsener. Først når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i. Med hjælp fra symboler, som viser hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan vi kan skabe harmoni og solskin også for vores næste i mikrokosmos.


Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden.     Varighed ca. 1 time + spørgetid.            Alle er velkomne!
Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Foredrag i andre byer - links - ændringer se: www.martinusguiden.dk.          
Litteratur. Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Arr.: Mona Nielsen tlf. 2424 8222 monabn@gmail.com   Flere foredrag www.oletherkelsen.dk                    Entré kr. 50

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !
MARTINUS KOSMOLOGI
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  -


Foredrag kl. 19.00 Markedsgade 25, Sindal, ( obs. tidspunkt ændret fremover til kl.19.00)


Mandag
den 25. september 2017
Livsmysteriets løsning.
                                              Karl Jørgensen 
I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en logisk sammenhængende analyserække. - Disse analyser viser at alt, i det store perspektiv, er logisk og kærligt - at alt er såre godt.  -  Martinus' symbol nr. 32 hedder netop; Livsmysteriets løsning eller; De tolv grundfacitter. Vi vil i foredraget se på disse tolv facitter, der alle er evige uforanderlige livslove og principper. Symbolet viser f. eks. verdensaltet som et levende væsen, årsags- og virkningskæden, at al fuldendt skabelse er til glæde og velsignelse.

Tirsdag den 10. oktober 2017
Er begreberne bøn og tilgivelse aktuelle? 
            Lars Gyde Nielsen
I den kristne kultur lærer vi, at det at bede til Gud og det at kunne tilgive sin næste er vigtige elementer i vores omgang med vore medmennesker. I vores aktuelle hverdag opfattes dette af mange mennesker som naivitet og som noget irrelevant for at kunne fungere i et konkurrencepræget samfundsliv. Men hvad er egentlig rigtigt ? Gennem åndsvidenskaben får vi et indblik i de mekanismer, bøn og tilgivelse udløser i det enkelte menneskes liv.

Tirsdag den 7. november 2017
Hvad er sandhed?
                                                            Solveig Langkilde
I dag er spørgsmålet: ”hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensinde. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet som et evigt princip bag reinkarnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet osv. I dette perspektiv på livet findes hensigt og mening i alle udviklingsprocesser, både de individuelle og de globale – selvom det ikke ser sådan ud.

Tirsdag den 23. januar 2018
Gud, universet og videnskaben
                                   Ole Therkelsen              
Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus Åndsvidenskab studeres universet som en levende organisme på en måde, som forener videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi påviser Martinus, at der findes naturlove for bevidsthedens og livets udfoldelse, og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, harmoni, sundhed og fred på jorden.

Tirsdag den 6. februar 2018
"Har mennesket en fri vilje"
                                         Tryggvi Gudmundsson
Martinus´kosmiske analyser af vores evige struktur og bevidsthed giver os en dybere forståelse af hvad det er at være et menneske, og hvilke drivkræfter der ligger bagved vores bevidsthed og vores handlinger. Om mennesket har en “fri vilje” eller ej har filosofferne diskuteret i århundreder, og begrebet om den “fri vilje” har således været et centralt begreb inden for religion og filosofi. Der findes dog ingen alment accepteret definition af "fri vilje", og uenigheden om hvad begrebet dækker er udbredt. Med “fri vilje” menes der ofte at vi i hvis udstrækning har mulighed via fornuften at styre eller påvirke vores handlinger, uafhængigt af overnaturlige faktorer. I modsætning her til har vi determinismen, der står for den opfattelse, at hele verden inklusiv alle vores handlinger har et forudbestemt udfald i alle situationer. Foredraget vil forsøge at belyse, at disse to opfattelser ikke behøver at stå i konflikt med hinanden, men netop lever side om side og supplere hinanden.

Tirsdag den 6. marts 2018 
Hvorfor er der så mange skilsmisser
                         Karl Jørgensen 
Man taler undertiden om en seksuel revolution, en frigørelses-proces, som blev muliggjort efter ungdomsoprør m.m.
Ovenstående forklarer dog ikke helt de mange nye samlivsformer, de mange skilsmisser, de mange singler, og de mange andre forandringer på det seksuelle område. - Danskeren Martinus Thomsen (1890-1981) belyser i sine værker, hvad der forårsager disse forandringer. Ifølge Martinus er der ikke tale om en revolution, men derimod en evolution. En gradvis udvikling i både bevidsthed og organisme. Når vi kender denne udvikling, og ved hvad den sluttelig vil resultere i, er det nemmere at forstå det der sker omkring os.
Martinus inddeler væsenerne i elleve kategorier - fra A til K - afhængig af, hvor man befinder sig i poludviklingen.
Vi vil i foredraget se på disse forskellige afdelinger, og forklare begreber såsom polforvandling, den højeste ild m.m. med symbolgennemgange og gave-princippet.

Tirsdag den 10. april 2018
Udfordringer på vej mod fremtidens menneske
      Lene Jeppesen
På vores evolutionære flerlivsrejse fra dyr til færdigudviklet menneske gennemgår vi et utal af udfordringer, som giver indsigt og en nuanceret forståelse for det livspanorama, som vi alle er en uundværlig del af.
Tungsind, tvivl, hovmod, mindreværd, intolerance, partiskhed og selviskhed afløses langsomt af livsglæde, visdom, ligeværd, tolerance, forståelse, balance, medfølelse og samklang med universets grundtone: kærlighed.
En sådan forædling af vores psyke er forudsætningen for et fremtidigt samfund i harmoni og fuldkommenhed.

Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden.     Varighed ca. 1 time + spørgetid.            Alle er velkomne!
Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Foredrag i andre byer - links - ændringer se: www.martinusguiden.dk.          
Litteratur. Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Arr.: Mona Nielsen tlf. 2424 8222 monabn@gmail.com   Flere foredrag www.oletherkelsen.dk                    Entré kr. 50
En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !-------------------------------------
Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden.   
Varighed ca. 1 time + spørgetid.   Entre 50 kr.
Ingen tilmelding
                               Alle er velkomne!
Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.
Foredrag i andre byer - links - ændringer se: www.martinusguiden.dk.        
Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Flere foredrag www.oletherkelsen.dk                                                                                                                       
Arr.: Mona Nielsen tlf. 2424 8222 monabn@gmail.com

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

Vi har planer om yderligere nogle spændende aftener med Kim Petersen i relation til nedenstående 4 foredrag vi havde i
foråret 2016.

Sted : Skolegade 8, Maskinhallen, Frederikshavn.

Nyt emne kommer senere i september.

Lyt, berør, se, anvend, vid. ( Foråret 2016. )

Nu har du muligheden for at deltage i fire spændende aftener, hvor vi vil tage fat i emner som meditation, visualisering og
kanalisering. Hvordan opbygger du din egen personlige antahkarana, lysbroen mellem sjælen og den menneskelige
forstand? Hvordan anvender du dine personligt opnåede evner på en gavnlig måde for således at transcendere dem til fred
og inspiration?
Vi vil arbejde med indstrømning, udstråling og magnetisme og undersøge hvordan du gennem meditation og visualisering
kan skabe en indre kommunikationskanal til glæde for andre mennesker. Vi bruger kanalisering som et redskab til at skabe
en kontakt til de højere elementer i os selv, og hvem ved, måske kommer du et skridt nærmere opdagelsen af din egen tabte
hemmelighed.
Der vil i løbet af de fire aftener blive anvendt en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder, samt egne erfaringer.
Aftenerne afsluttes med en kanalisering

_________________________________________________________________________________________


MEDITATION

Vores tiltag om at mødes til meditation og efterfølgende hyggeligt samvær med dialog om spirituelle emner,
oplevelser, gode ideer, forslag mm. har, som vi havde håbet  og troet på, været en rigtig god beslutning.

Det har været en dejlig oplevelse, at så mange har været interesseret i vores meditationer, og at de synes, de får nogle rigtig
gode oplevelser med hyggeligt samvær, meditationer og diskussioner, mm.


NYE DATOER FOR MEDITATIONSAFTENER--  fra september 2016 -  til december 2016

Tidspunkt kl. 19.00 - 22.00

Første gang :  tirsdag den 6. september, derefter onsdag den 12. oktober, torsdag den 27. oktober, tirsdag den
8. november, onsdag den 23. november og torsdag den 8. december.

Meditationsdatoer:  vinter/forår  2017  kl. 19.00 -22.00
(Ikke bestilt endnu.)

Man kan komme, som man har tid og lyst til.
Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få nogle gode aftener med hyggeligt samvær, inspiration, dejlige meditationer og
fælles oplevelser.
Vi har  flere forskellige personer, der laver guidede meditationer, men nogle enkelte gange kan det være fra en rigtig god cd.
Vi føler selv, at der er en god energi i vores fælles meditationer, og dem der kommer, er rigtig glade for vores meditationer.
Vores meditationsgruppe er også på facebook, se under : Spirit, Frederikshavn


I er velkomne til at skrive til os, og vi håber selvfølgelig også, at vi ses til vores foredrag.


_______________________________________________________________________________________


MARTINUS KOSMOLOGI
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  -


Foredrag kl. 19.00,  Markedsgade 25, Sindal,  (obs. tidspunkt ændret fra tidligere til kl. 19.00 fremover)


Tirsdag den 27. september 2016

Hvad betinger menneskets ”fri vilje?”                                                    Karl Jørgensen

Har vi en fri vilje eller ej? - dette er et af de store eksistentielle spørgsmål, der har optaget
menneskene, lige så længe som vi har været i stand til at gruble over livsmysteriet. Vor vilje, vore
beslutninger er bestemt af vor nuværende viden og erfaringer. Vi befinder os et sted i udviklingen,
hvor bevidstheden er indskrænket. Vore handlinger er derfor, i nogen grad, dikteret af egoisme og
uvidenhed. Konsekvenserne af en ufuldkommen væremåde - karma - er med til at udvikle os til at
handle mere i overensstemmelse med livslovene - Martinus forklarer os detaljeret om hvad man
forstår ved fri vilje.


Tirsdag den 27. oktober 2016

"Jordkloden og os mennesker"                                                               Lars Gyde Nielsen

I disse årtier sætter vi mennesker fokus på vores klode. Astronauter beskriver Jorden som rund og
med smukke farver på deres rejser uden for Jordens atmosfære. Forskere opstiller forskelligt
lydende teorier om Jordens bæredygtighed eller mulige kollaps. Gennem Åndsvidenskaben får vi
en helt ny viden om vores klode som et levende væsen og om dens samspil med os mennesker.

Tirsdag den 8. november 2016

Er det tilfældigheder, der styrer mit liv?                                                Solveig Langkilde

Ofte kan det nok føles sådan - at jeg er heldig eller uheldig - og at det er tilfældigheder som er
afgørende. Men set ud fra det perspektiv Martinus viser i Åndsvidenskaben, findes der lige så
urokkelige livslove, som regulerer alle livets skæbnesituationer, som der findes eksakte kemiske
love for de fysiske stoffers reaktioner. Gennem yderligere en række liv vil vi gennem hverdagens
glæder og bekymringer lære os at se logikken og kærligheden i den Guddommelige lov: ”Som vi
sår, må vi høste”.

Tirsdag den 24. januar 2017

Sund mad og sunde tanker                                                                      Ole Therkelsen            

En forkert livsstil kan få alvorlige konsekvenser ved at føre til både fysiske og meen ntale
sygdomme. Martinus analyser af den sunde vegetariske kost bliver efterhånden bekræftet af den
moderne ernæringsvidenskab. Fejlagtige tankemønstre eller forkert vanetænkning kan føre til
psykiske sygdomme. Martinus kosmiske analyser af livslovene viser vejen til en sund,harmonisk
og lykkelig tilværelse.

Tirsdag den 7. februar 2017

"Hvordan vil vi menneskers fremtid forme sig?"
                                   Lars Gyde Nielsen


"Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi gennem de forskelligartede nyhedsmedier dagligt bliver
konfronteret med uroligheder, krige, mennesker på flugt, sygdomsepidemier og naturkatastrofer.
Mange mennesker bliver forvirrede over disse forhold og ikke mindst utrygge ved fremtiden.

Gennem åndsvidenskaben får vi en forklaring på årsagerne til disse tilstande og et indblik i,
hvordan fremtiden vil forme sig."

Tirsdag den 7. marts 2017

Martinus værk, Det Tredje Testamente                                                    Karl Jørgensen


Værket beskriver en række evige love og principper: karmaloven, loven om sult og mættelse,
reinkarnationsloven, livsenhedsprincippet, perspektivprincippet og kredsløbsprincippet. De ovenfor
nævnte love og principper er evige uforanderlige og ufejlbarlige åndelige naturlove. Vi skal også
se lidt på symbolerne, der er farvelagte tegninger, der i billedform visualiserer og anskueliggør de
åndelige realiteter for fysisk sansning.
Martinus' værk viser os, at alt - i det store perspektiv - er logisk og kærligt, at: Alt er såre godt!

Tirsdag den 4. april 2017

Tilgivelsens mysterium                                                                            Ole Therkelsen

Menneskeheden i dag befinder sig på et udviklingstrin, som gør det muligt at forklare, hvorfor
tilgivelse udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde
balance og sundhed i vores fysiske og psykiske legemer. Den intelligensmæssige forklaring på
tilgivelsens mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være at tilgive vores
medmennesker og os selv.

---------------------------------------------------------------------

Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden.   
Varighed ca. 1 time + spørgetid.  Entre 50 kr.
Ingen tilmelding
                               Alle er velkomne!
Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.
Foredrag i andre byer - links - ændringer se: www.martinusguiden.dk.        
Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Flere foredrag www.oletherkelsen.dk                                                                                                                       
Arr.: Mona Nielsen tlf. 2424 8222 monabn@gmail.com

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !
__